Welkom
Deze website geeft inzicht in de prestaties van het pensioenfonds. Daarbij ligt de nadruk op het overrendement. Dat is het rendement dat behaald is op de bezittingen ten opzichte van het rendement van de verplichtingen. De prestaties van het pensioenfonds kunnen geïsoleerd bekeken worden maar kunnen ook vergeleken worden met de prestaties van andere Nederlandse pensioenfondsen. Op deze manier krijgt u inzicht in de prestaties ten opzichte van de financiële markten als ook in de prestaties ten opzichte van de peergroup.
Heeft u nog geen account?
Kijk op www.overrendement.nl voor meer informatie.